Onder clubs/verenigingen vind u nieuwe informatie over KBO-Nieuwkuijk

OVERZICHT ACTIVITEITEN KBO-NIEUWKUIJK

 VOORAF

KBO-afdeling Nieuwkuijk tracht op het niveau van de woonkern Nieuwkuijk afgestemde wijze uitvoering te geven aan activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van ouderen. Onze vereniging wil bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, de solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en wil daarvoor een sociaal netwerk bieden.

Bij de activiteiten binnen de KBO-afdeling Nieuwkuijk ontmoeten de senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en educatieve activiteiten, worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.

Vanouds wordt door de KBO veel aandacht geschonken aan het bevorderen van de sociale contacten maar met de transities is er veel verandert voor ouderen in het algemeen en voor zorg vragende ouderen in het bijzonder.

Ook in de toekomst zal KBO-Nieuwkuijk thematische ontmoetingsmomenten benutten om haar leden voor te lichten over de veranderingen in het sociale domein. Tevens zullen we ons oriënteren op noodzaak en mogelijkheden van ondersteuning bij verandering van de thuissituatie van ouderen.

 

Overzicht.

Bestuurlijke activiteiten

 • Bestuurswerkzaamheden afdeling Nieuwkuijk gericht op ontmoetingsmomenten
 • Vertegenwoordiging naar: Senioren Raad Gemeente Heusden en Kring Heusden
 • Scholing gericht op veranderingen in de zorg- en leefsituatie van ouderen door veranderingen in het beleid van de overheid
 • Participeren in de organisatie van de Zomerschool

 

Bevorderen van communicatie en voorlichting

 • Het organiseren van op de doelgroep gerichte bijeenkomsten over zorgthema’s
 • Mogelijkheden voor informatieverspreiding bieden aan zorg ondersteunende instellingen
 • Verzorgen van de maandelijkse verspreiding van informatieblad: ONS
 • Mailingen met informatie gericht op de leden ± 15x jaar

 

Vieringen, zinbeleving, reizen, excursies

 • Bezoek Seniorenexpo
 • Bijdrage aan en informatie over de organisatie van bedevaarten.
 • Voorjaarstocht
 • Herfsttocht
 • Bijdragen aan de organisatie van een meerdaagse zomerreis
 • Excursies naar bedrijven
 • Organiseren van een kerstviering

 

 

 

 

 

 

 

Thematische ontmoetingsmomenten voor alle leden:

 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Jaarvergadering
 • Bijeenkomst opening zomerseizoen
 • Herfstbijeenkomst en einde zomerseizoen
 • Sint Nicolaasbijeenkomst
 • Kerstbijeenkomst

 

Plaatsgebonden ontspanningsgerichte recreatieve en deels ook bewegingsgerichte ontmoetingsmomenten bij:

 • Kaarten (rikken en jokeren, maandelijks van september t/m april)
 • Kienen (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
 • Koersbal (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
 • Jeu de boules (van april t/m september 1x per week)
 • Fietsen in de zomermaanden om de veertiendagen
 • Handvaardigheden w.o. kaarten maken (van oktober t/m mei 1 per week)

 

Individuele ondersteuning door:

 • Belastingadviseur
 • Ouderenadviseur